logo

Toptaş’tan TBMM’de Kocatepe dersi

Toptaş’ın kanun teklifi ret edildi

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş Kocatepe’nin sorunlarının araştırılması önergesi üzerine lehte konuşma yaptı. CHP’li Toptaş’ın konuşmasına AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’dan teşekkür geldi.

KOCATEPE  TARİHİN DÖNÜM NOKTASIDIR

Milletvekili Toptaş konuşmasında; Milliyetçi Hareket Partisinin (10/399) esas numaralı, Afyonkarahisar ilimizde bulunan, Büyük Taarruz’un başlatıldığı Kocatepe’nin sorunlarının belirlenmesi, geçmişinin, bugünün ve geleceğinin araştırılması, tarihimizdeki önemine yakışır bir hâle getirilmesi için idari ve kurumsal yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla bir Meclis araştırması talebi vardır, bu talep konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisi saygılarımla selamlarım.Değerli arkadaşlar, doksan üç yıl önce Kocatepe ve etrafı Yunan işgali altında yanıyordu ağustosun sıcağında… Biraz önce Afyon’dan konuşacağımı öğrenince arkadaşlar telefon ediyorlar bana; Emirdağ, Bolvadin, Sandıklı, Dazkırı tarafında buğday, arpa hasatları yüzde 50’nin altında, insanlar yanıyor, kredi borçları var, devasa birikmiş faizlerini ödeyemiyor “Bir çözüm bulsunlar, Kocatepe’nin eteklerinde biz yanıyoruz.” diyorlar. Sultandağı’nda vişne üreticileri -vişne 1 lirayla 130 kuruş arasında alıcı buluyor, toplama parası değil- iki gün insanlar boykot ettiler ama çaresiz satmak zorunda kaldılar. Kocatepe’den başlamışken, Kocatepe’nin eteklerindekilerin sorunlarını bir kez daha vurgulamak gereği duydum, bunu da dinlediğiniz için teşekkür ederim.

 

Gelelim Kocatepe konusuna. Değerli arkadaşlar, Kocatepe, Türkiye tarihinin dönüm noktasıdır. Varlık yokluk kararının verildiği an ve varlık yokluğumuza karar verildikten sonra var olmamızı sağlayan savaşın başlangıcıdır Kocatepe. Kocatepe’nin araştırılmasına şu ya da bu biçimde karşı çıkmak, Kocatepe’nin rehabilitasyonuna, oradaki çalışmaların geliştirilmesine, oranın tanıtım merkezi hâline getirilmesine, orada insanların birçok şeyi öğrenebileceği konusundaki inancım nedeniyle destek veriyorum. Kocatepe sadece Afyon’dan ibaret değil. Değerli arkadaşlar, Kocatepe’de 7 tane şehitlik var. Yüzbaşı Agâh Efendi Şehitliği, Hava Şehitliği, Giresunlular Şehitliği, Anıtkaya Şehitliği, Şuhut Şehitliği, Yıldırım Kemal Şehitliği, Miralay Reşat Çiğiltepe Şehitliği yani bunların belki ismini duydunuz ama birçoğunu bilmiyorsunuz çünkü Türkiye’de birçok insan bilmiyor, binler bilmiyor, milyonlar bilmiyor çünkü böyle bir gayretiniz olmadı. Hâlbuki ulusal Kurtuluş Savaşı’mız, dünyada emperyalizme karşı verilen ilk savaştır ve ezilen ulusların önder kabul ettiği Mustafa Kemal’in önderliğinde verilen bir savaştır ve bu savaştan sonra o uluslar da kendi ulusal haklarını ve bağımsızlıklarını korumak için, örnek alarak savaşa girişmişlerdir.” Dedi.

 

KURTULUŞ PANORAMASI İÇİN YABANCILARDAN İZİN ALDIK.

CHP’li Toptaş konuşmasına “Değerli arkadaşlar, Kocatepe için birçok şey yapılması gerekiyor. Değerli arkadaşım anlattı Kocatepe’yle ilgili projeleri. Bir istiklal müzesi yapılması doğrudur ama Kocatepe’yi ne kadar anlatır istiklal müzesi? Sit alanlarından bahsetti, oradaki insanların sulama kanallarından bahsetti, evlerinden… Bunlar doğrudur, bunları kolay çözmenin yolları vardır, elinizde çoğunluk vardır, istediğiniz yasal düzenlemeleri yaparsınız, hatta Kocatepe, bu alanlar fazla geliyorsa iptal edersiniz şehitlikleri, millî parkları ve onu da kökten çözmüş olursunuz.

Bakınız, Kocatepe’de neler yapılıyor: 2008 yılında Şuhut Belediye Başkanımız Ekrem Özsoy’un girişim ve destekleriyle “Zafer Yürüyüşü” yani Mustafa Kemal’in, İsmet Paşanın Şuhut’tan yola çıkarak Kocatepe Savaşı’nı başlatmak üzere Kocatepe’ye vardıkları yürüyüşü aynen gerçekleştirmek için “Zafer Yürüyüşü” adında bir yürüyüş düzenlendi. Bu yürüyüş artık bugün geleneksel hâle gelmiştir. Türkiye’den binlerce insan, binlerce genç bu yürüyüşe katılarak Kocatepe’de neler olduğunu, Kocatepe’nin anlamını daha iyi kavrama konusunda birçok bilgiye sahip olmaktadır. Kocatepe’yi bilmek çok önemlidir çünkü tarihî mücadelelerini ve kahramanlarını tanımayanlar bağımsızlığına sahip çıkamazlar. Bunun en basit örneği de etrafımızda yaşanan olaylarda gözükmektedir.

Kocatepe tarihî, kültürü ve kazanımlarıyla çok önemli ama bu önemine uygun olarak Kocatepe Savaşı’nın geçtiği alanlar yeniden düzenlenememiş durumdadır. Ulaşım, dinlenme, bilgilenme mekânları yapılamamıştır, yapılmalıdır. Kocatepe ulusal kurtuluşun kilit noktasıdır, bir ulusun var olma savaşıdır. Bu öneme mütenasip bir Kocatepe müzesi kurulmalıdır. Bu konuda çalışma yapanlar, yazarlar, şairler, sanatçılar desteklenmelidir.

 

Afyon Otogarını işleten özel şirket Afyon’da bir panorama yaptı otogara. Otogardaki panorama Kurtuluş Savaşı’nı gösteren bir panorama ama değerli arkadaşlar, bu panorama için biz bir yabancı karı-kocaya telif ücreti ödemek zorunda kaldık. Nerede bizim sanatçılarımız? Nerede bizim yazarlarımız, nerede bizim ressamlarımız? Demek ki Kocatepe bizim için çok önemli değil.

Değerli arkadaşlar, tarihini bilmeyen milletler yok olup gitmeye mahkûmdur. Öyleyse tarihimize ve tarihî kahramanlarımıza sahip çıkmanın zamanı gelmiştir.

 

Anzaklar binlerce kilometre uzaktan Çanakkale’ye gelirler ve ayin yaparlar ama biz Afyon Sandıklı yolu üzerinden 10 kilometre içeriye girip de Miralay Reşat Çiğiltepe’nin mezarını ziyaret etmeyi kendimize zaman kaybı sayarız. Her birimiz Antalya’ya, Marmaris’e, Bodrum’a, İzmir’e tatile geçmişizdir; hangimizin aklına geldi Miralay Reşat Çiğiltepe’nin mezarına uğrayıp ziyaret etmek, anısı önünde saygıyla eğilmek ya da dua etmek? Hiç kimsenin aklına gelmedi.

 

Şimdi, ulusal kahramanlarınız aklınıza gelmezse, ulusal kurtuluş savaşlarınızı önemsemezseniz bugün Arap Yarımadası’ndaki, Orta Doğu’daki duruma düşersiniz; Gazze’de olanları anlayamazsınız, emperyalizme karşı savaşı anlayamazsınız.

 

Ben size küçük bir örnek söyleyeyim: Ulusal Kurtuluş Savaşı’na Urlalı bir Rum olarak katılan bir asker anlatıyor, DidoSotiriyu. Asker aslında sosyalist bir asker fakat Yunan ordusuna katılmış, Türk ordusuna esir olmuş, tekrar Yunanlılara karışmış ve Kocatepe’de savaşıyor. Önüne bir bomba düşmüş, el bombası. El bombasını alıyor, bakıyor, bir Fransız markası; kendi cebindeki atacağı el bombasına bakıyor, bir Fransız markası, diyor ki: “Benden selam olsun Anadolu’ya, lanet olsun bizi bize kırdıranlara!” İşte İsrail’de, işte Orta Doğu’da eğer emperyalizmin oyunlarını anlamazsanız, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı anlamazsanız onları hiç anlamazsınız. Emperyalizme karşı savaşın ne olduğunu anlamazsanız Kocatepe’yi hiç anlamazsınız.

 

Değerli arkadaşım Kocatepe’ye ilgili yapılanları anlattı ama Afyon’dan geçerken gözünüze çarpmıştır, Kocatepe Üniversitesini gösteren ok “AK Üniversite” olarak yazılı. Kocatepe’yi AK Üniversiteye çevirdiniz değerli dostum. Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe’den adını alan bir üniversite. AK Üniversite diye bir üniversite gördünüz mü? Kocatepe’yi de AK’a çevirirseniz Kocatepe’nin anlamını kaybedersiniz.

 

Değerli arkadaşlar, Mustafa Kemal’i, İsmet Paşa’yı anlattığımız zaman içinizden bazılar tweet atıyor ahlaksızca “ölü seviciler” diye. Biz kahramanlarımızı unutursak, kahramanlıklarımızı gelecek nesillere aktaramazsak, anlatamazsak, yeni kahramanlar yetiştirmezsek yeni ölü seviciler değil ama yeni yiyiciler yetiştiririz. Biz kahramanlarımızla övünüyoruz ama 100 trilyona Erzurum’a diktiğiniz -daha sekiz sene olmadı- bina yiyicileriniz tarafından yerle bir oldu.

 

Kahramanlarınıza sahip çıkacaksınız. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın değerlerini bileceksiniz, ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarına değer vereceksiniz, Kurtuluş Savaşı’nın geçtiği yerlere değer vereceksiniz. Kocatepe’yi bir çekim merkezi hâline getireceksiniz Afyon’un turizmine önemli katkısı olacak. Kocatepe’yle ilgili araştırma yapanlara destek olacaksınız, Kocatepe’yle ilgili çizerlere destek olacaksınız, ressamlara destek olacaksınız. Biz Kocatepe’yle ilgili tablolara telif ücreti ödemek zorunda kalmayacağız o zaman. Demek ki Kocatepe’ye bugüne kadar önem vermemişiz. Kocatepe adını Afyon yolunda bile insanlar okumasın diye Kocatepe Üniversitesini AK Üniversite yapmışız. Değerli arkadaşlar, tarih zor anlaşılan bir konu. Eğer anlamazsanız, yarın Türkiye’de, Orta Doğu’da desteklediğiniz IŞİD gibi başınıza yeni belalar açarsınız, emperyalizmin oyunuyla Türkiye’yi bölersiniz, Türk halklarını birbirine düşürürsünüz, kamplaştırırsınız. Ondan sonra yeni kurtarıcılar ararsınız. Bu memleket yeni kurtarıcılar aramasın lütfen. Kocatepe çok önemli, çok değerli, araştırılması, adının geçmesi bile çok önemli, adının anılması bile çok önemli. O nedenle bu önergeye yürekten destek veriyoruz. Önergeyi verenlere de teşekkür ediyorum.”dedi.

Oylama sonrası önerge AKP Milletvekillerinin oyuyla ret edildi.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort bayan escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul

izmir escort bursa escort izmir bayan escort istanbul escort antalya escort izmir escort bayan izmir escort bursa escort bursa escort kızlar istanbul escort bayan gaziantep escort istanbul escort istanbul escort kızlar