logo

07 Kasım 2014

Ekonomide dönüşüm belirlendi

Ekonomide dönüşüm belirlendi,,

Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni ekonomi paketinde yer alan 25 dönüşüm programından 9 eylem planını açıkladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekonomide yeni tedbirleri içeren Yapısal Dönüşüm Paketi’nin detaylarını Ankara Palas’ta düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Davutoğlu,”Ekonomik yapımızı tümüyle yenileyecek olan ve son derece titizlikle yapılmış bir çalışmayı kamuoyumuzla paylaşacağız. 25 alanda geniş kapsamlı dönüşüm öngören eylem planları çerçevesinde yeni hamle dönemini başlatacağız” dedi.

İŞTE 5 ANA PRENSİP

İnsan odaklı kalkınma

5 ana prensipten bahseden Davutoğlu, “Birincisi, siyasi istikrar ile ekonomi arasındaki dengedir. Seçimlere giderken ve daha sonraki dönemleri planlarken siyasi istikrar önemlidir. İkincisi, insan odaklı kalkınma önemlidir. Çünkü Türkiye’nin kaynakları itibariyle 2 önemli kaynağın altını sürekli çizdik. İnsanımız ve bulunduğumuz coğrafya. Ekonomide niteliksel dönüşümün doğal kaynağı insanımızdır ” dedi.

İnsan odaklı teknoloji

Üçüncü prensibin insan odaklı teknolojinin gelişmesi olduğunu belirten Davutoğlu, Sanayide kaybettiğimiz yüz yılı yeni dönemde ARGE’ye ağır vererek yeni kayıplar oluşturmayacağız. Dördüncüsü ise ekonomide bütüncül  bir anlayış geliştirmek. Beşinci ilke ise ekonominin dünya ile bütünleşmesidir. Kapalı ekonomi sistemler varlığını devam ettiremez” ifadelerini kullandı.

İŞTE 9 MADDELİK EYLEM PLANI

1- İthalata olan bağımlılığın azaltılması programı

Ekonomide dönüşüm planlarından ilkini açıklayan Davutoğlu, “Cari açığın arkasında bu sebep vardır. Bu problemi çözmek önemlidir. Türkiye’nin ihtiyacı belirlenerek MTA’nın yurt dışında da madencilik yapacağını sağlayacağız. Enerjide kullanılan techizatın yurt içinde üretilmesini sağlayacağız. Yurt dışından alınmayacak. Demir sektörünün hurdaya bağımlılığını azaltacağız. Sanayi statejini revize edecek sektörel stratejileri bulacağız. Elektrikli araçlar için batarya geliştirilmesini destekleyeceğiz” dedi.

2- Teknoloji alanlarında ticarileştirme programı

Öncelikli sektörlerde teknoloji yatırımlarını destekleyeceklerini ifade eden Davutoğlu, “Enerji, sağlık, hava, uzay sektörlerinde teknoloji yatırımlarını destekleyeceğiz. Ülkemizde test alt yapısını geliştireceğiz. Kobiler başta olmak üzere girişimciler ve yatırımcılar arasındaki bağları geliştireceğiz. Kümelenme çalışmalarını destekleyeceğiz. Bu yolla 2018 yılına kadar ürün ve marka sayımızı arttıracağız” şeklinde konuştu.

 

3- Kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme programı

Davutoğlu, “Kamu kurum ve kuruluşlarında farkındalığı arttıracağız. Kamu ihale kanununda değişiklik yapacağız. Yerli tedarik modelleri geliştireceğiz. Yerli firmalarında kamu ihalelerinden daha fazla pay almasını sağlayacağız. Yüksek teknoloji sektörlerinde uluslararası alanda markalaşma sürecinin desteklenecek. Kamu tedarik sistemi yoluyla Ar-Ge harcamalarının arttırılması sağlanacak ” ifadelerini kullandı.

4- Yerli kaynaklara dayalı enerji alım programı

Arama ve Ar ge çalışmalarına ivme kazandıracaklarını belirten Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Güneş ve jeotermal gibi kaynaklarımızı geliştireceğiz. 2018’de enerjide yerli kaynak kullanımını yüzde 30’a çıkarmayı planlıyoruz.Bu alana özgü yeni destek programları bulacağız. Kurumlar arası koordinasyonu destekleyeceğiz. Linyit kaynaklarımızı ekonomimize kazandıracağız” dedi.

5- Enerji verimliliğini geliştirme programı

Başbakan Davutoğlu, “Bilinçlendirme programlarını yaygınlaştıracağız. Enerji verimliliği yatırımlarını geliştirmek için programlar bulacağız. Sanayide yüksek verimli motorları geliştirmeyi destekleyeceğiz. Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştıracağız. Termik santrallerde atıklardan azami seviyede yararlanacağız. Bu konuda KOBİ’lere destek vereceğiz. Kamu binalarındaki enerji tüketimi yüzde 10 düşürülecek” şeklinde konuştu.

6- Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi

Modern sulama metotlarını yayınlaştıracaklarını açıklayan Davutoğlu,Açık sistemleri kapalı sistemlere dönüştüreceğiz. Arıtım sularının tarımda kullanacağız. Çiftçiler başta olmak üzere bilgilendirmeler yapacağız. Modern sulama tesisi sayısını her yıl yüzde 10 artıracağız. Mevcut sulama tesislerinin rehabilitasyonu gerçekleştirilecek. Arazi toplulaştırma çalışmalarına hızla devam edeceğiz” dedi.

7- Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Türkiye sağlık enstitüsüne kuracağız. Yerli ilaç ve cihaza destek vereceğiz. Plazma ürünleri ve aşıların yurt içi üretimini geliştireceğiz. Yönlendirme komiteleri oluşturacağız. İlaç ve tıbbi ilaç alımlarında yerli üretimi arttıracağız. Biyo teknolojik ilaç alanlarında araştırmaları geliştireceğiz. Üniversite sanayi işbirliğini arttıracağız ” dedi.

8- Sağlık turizminin geliştirilmesi programı

Davutoğlu, “Hedef ülke bazlı eylem planları oluşturacağız. Bu alanda teşvik sistemlerini sadeleştireceğiz. Sağlık turizminde hedef ülke bazında programlar hazırlayacağız. Bu alanda hizmet verecek işletmelere ağırlık vereceğiz. Yabancı dil başta olmak üzere çalışanlara eğitim vereceğiz. Yurt dışı tanıtım kapsamında geliştirmeler yapacağız”dedi.

9- Taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm

Lojistik alanda çalışan tüm kurumlar için programlar kuracaklarını belirten Davutoğlu, “Ulaşımda elektronik sistemleri geliştireceğiz. Devlet demir yollarının yapılanmasını tamamlayacağız. Gümrük işlemlerini hızlandıracağız. Gümrük kapılarının sayısını arttıracağız. Ürünlerimizi daha az maliyetle ulaştıracağız. Kesinlikle soyut temennilerden ibaret kalmayacaktır. Türkiye çağdaşlaşma ve küreselleşme ile birlikte gelen tüm meydan okumalara kavuşacağız” dedi.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort bayan escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul

izmir escort bursa escort izmir bayan escort istanbul escort antalya escort izmir escort bayan izmir escort bursa escort bursa escort kızlar istanbul escort bayan gaziantep escort istanbul escort istanbul escort kızlar